Dansk version

Jeg er en illustrator fra Danmark. Jeg bruger både traditionalle medier som blæk, tusher og blyant, men jeg er for nyligt begyndt at arbejde mere digitalt. Gennem mine illustrationer udforsker jeg alt fra det ækle og uhyggelige til fortællinger ud fra rollen som en mor til to. Jeg hjemmepasser mine to døtre.

Min stil er influeret af nyere illustratorer som f.eks. Heikala, danske Pernille Ørum, John Kenn Mortensen samt klassiske europæiske tegneserier.

For tiden er mit fokus mest hjemme hos mine børn, men de illustrationsopgaver, der lander på mit bord, er meget velkomne. I øjeblikket samarbejder jeg med KViST (Kirkenes Skoletjeneste) på et projekt om kirkebyggerier gennem tiderne.

--

English version

I am a artist and illustrator from Denmark. I use traditional mediums like inks, watercolors, pens and pencils, but lately I have experimented with digital tools as well. In my illustration I explore everything from the very eerie and creepy to telling stories from the life as a mother of two. I care for my two girls full time in our home.

My style is influenced by my own imagination, newer artists such as Heikala, Pernille Ørum, John Kenn Mortensen and classical european comics.

At the moment my focus is mainly on my daughters. But every comission that lands on my table is very welcome.

I am currently collaborating with KViST (Danish Church School Program) on a big project about church builing through the ages.